Od lipca do grudnia 2014 roku, w pracowni Grześkiewiczów w ich rodzinnym domu w Łomiankach trwał projekt inwentaryzacji zbiorów i archiwum pracowni, finansowany ze środków pozyskanych w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt prowadzony przez mgr historii sztuki Martę Rydzyńską we współpracy z Dorotą oraz Malwiną Grześkiewicz obejmował przegląd zachowanych w pracowni dzieł malarskich i ceramicznych oraz projektów i dokumentów archiwalnych, zdjęć, slajdów i negatywów.
W rezultacie prac inwentaryzacyjnych wszystkie obiekty zostały zabezpieczone do dalszego przechowywania. Efektem digitalizacji zbiorów jest elektroniczna baza gromadzące wszystkie obiekty oraz bogaty materiał zdjęciowy dostępny dla szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób i instytucji zainteresowanych tematyką ceramiki polskiej XX wieku.

Projekt inwentaryzacji jest pierwszym etapem prac mających na celu podsumowanie całego dorobku pracowni ceramiki Grześkiewiczów, oraz opracowanie ich monografii.

W razie chęci dostępu do powyższych materiałów z inwentaryzacji bardzo prosimy o kontakt z informacją na adres dorota@grzeskiewicz.eu a prześlemy hasło dostępu.

linki
facebook